БИДНИЙ ТУХАЙ

”ВАЙТ ХАУС“ ХХК нь 2007 онд байгуулагдан Холбоо, дохиоллын тоног төхөөрөмж, худалдаа, засвар үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор байгуулагдсан.

  • Монгол Улсын бүртгэлийн 9011090013 регистрийн 5122732 дугаартай хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж юм.
  • Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, ”Барилга Хот Байгуулалтын яам”-аас олгосон БУ 17-942/17 тоот Барилга угсралтын 2.2.2 заалттай /барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт/ тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр үйл ажиллагаа нь баталгаажсан болно.

БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

“Бид харилцагчдынхаа бүтээн байгуулалтыг чанараар тулна”

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Аюулгүй ажиллагаа

Аюулгүй ажиллагаа

Чанартай гүйцэтгэл

Чанартай гүйцэтгэл

Хариуцлага

Хариуцлага

Мэргэшсэн багийн ажиллагаа

Мэргэшсэн багийн ажиллагаа

Тасралтгүй шинэчлэл

Тасралтгүй шинэчлэл

Холбоо барих

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2021. "ВАЙТ ХАУС" ХХК